INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH I ZASADACH PRZETWARZANIA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dora Eksport-Import prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa firmy Dora Eksport-Import Dorota Majewska z siedzibą w Lublinie ul. Niemcewicza 24, 20-359 Lublin, NIP: 7121157595.

Cele i podstawy przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane (np. imię i nazwisko, adres e-mail, firma, telefon kontaktowy) przetwarzane będą w celu wystawiania faktur VAT, zgłoszenia danych do wysyłania katalogów reklamowych, korespondencji mailowej na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na realizację obsługi zgłoszenia lub zrealizowania obsługi „zapytania ofertowego”.

Uprawnienia

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Nadto, ma Pani/Pan: 1. prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii; 2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych; 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych; 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych; 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych; 6. prawo żądania przenoszenia Pani/Pana danych; 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych; 8. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność

Podanie Pani/Pana ww. danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia tj. „zapytania ofertowego”, wystawienia faktury VAT.

Kontakt i realizacja uprawnień

W przypadku zamiaru realizacji Pani/Pana praw, proszę o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie zgodnie z poniższymi informacjami. Administrator danych osobowych: DORA Eksport-Import prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DORA Eksport-Import Dorota Majewska z siedzibą w Lublinie ul. Niemcewicza 24, 20-359 Lublin e-mail: poczta@dora.lublin.pl, tel: +48 44 44 810, tel. kom.: +48 666 811 240 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, soboty nieczynne).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie podejmuje się wobec Pani/Pana decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlega Pani/Pan procesowi profilowania.

 


loading
×
Zamów katalog